Boeddhisme redding voor economie

Boeddha

Boeddhisten prediken al eeuwenlang duurzaamheid, dienstbaarheid, eerlijkheid en wederkerigheid. Jarenlang waren dat idealistische, religieuze en marginale begrippen in het welvaartgerichte Westen. En dat is veranderd. Want anno 2010 is het boeddhisme de snelst groeiende religie in Nederland. En met het aanhouden van de economische crisis ontdekt tevens  het bedrijfsleven de kansen en krachten die in het boeddhisme zitten verscholen. Een toenemend aantal managers, marketers en ondernemers omarmt dan ook het boeddhisme omdat die leer alle ingrediënten in zich draagt voor succesvol ondernemen in de 21e eeuw.

Business en boeddhisme zijn dus complementair. Sterker: het boeddhisme biedt bedrijven de mogelijkheid hun bedrijfsvoering heel resultaatgericht aan te passen aan de eisen van een groeiende groep geëngageerde consumenten. Cultureel Creatieven worden die consumenten wel genoemd. Een aanzwellende menigte van alleen al in ons land 2,5 miljoen mensen in de leeftijd tussen de 25 en 45 jaar. Allemaal zijn ze klaar met de welvaartzuchtige en destructieve houding van het bedrijfsleven. In plaats daarvan eisen ze deugdzaamheid van bedrijven.

 

Het bedrijfsmatig toepassen van boeddhistische beginselen is het pad om op die groeiende consumentenbehoefte in te spelen, en aldus een natuurlijk evenwicht te bewerkstelligen tussen persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke waarden.

 

In ons boek ‘Verlichting in business’ beschrijven wij dit pad dat wij het CommerciEdele Pad hebben gedoopt, inderdaad, een combinatie van commercie en idealisme. Dat pad is een eigentijdse vertaling van het boeddhistische Edele Achtvoudige Pad waarin het draait om het juiste. De eerder genoemde 8 commerciële trends stemmen overeen met de stappen uit dit Achtvoudige Pad. En net zoals daarin hoef je de 8 stappen uit het CommerciEdele Pad niet in een bepaalde volgorde te lopen. Bij de 8 stappen horen ook 8 handelingen. Als je die op de juiste wijze praktiseert, bereikt je vanzelf persoonlijk geluk, zakelijk success en maatschappelijke voorspoed.

 

De 8 stappen incluis de 8 handelingen op een rijtje.

 

 1. Small
  De crisis heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat groot niet beter is. Eerder: groter bleek niet beter, maar zelfs slechter. Omdat het grote bedrijven en organisaties gezichtsloos en oncontroleerbaar maakt. Kleine bedrijven worden dan ook de succesvolle bedrijven. Zij verstaan de kunst van het beperken. Ze kennen het verschil tussen macht en kracht, en ze weten dat klein kunnen denken belangrijker is dan groot dromen. Genoeg is genoeg. Matiging is niet voor niks een grote deugd in het boeddhisme. De handeling die bij de small-trend hoort is de B van beperken. Kortom: Small is the new Big.
 2. Spirit
  Spiritualiteit is een enorme trend. Kijk naar de groep Nieuwe Spirituelen; mensen die geen kerkgenootschap aanhangen, maar wel voelen dat er meer is tussen hemel en aarde. En wat te denken van Spirituele Bedrijfskunde. Bij de Spirit-trend hoort de B van bezielen en het bestaan van de Boeddhanatuur, de wezenlijke en werkelijke menselijke natuur. De succesvolle merken van morgen verstaan de kunst van dat bezielen. Ze helpen consumenten wezenlijk met zelfontplooiing. Ze vertegenwoordigen hogere, diepere en grotere warden, en behandelen spiritueel kapitaal als het belangrijkste kapitaal van bedrijven. Dus: Virtue is the new Value.
 3. Sustainable
  Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid: beide begrippen zijn niet meer weg te denken uit de zakenwereld. Het boeddhisme spreekt evenwel niet over duurzaamheid, maar over interconnectedness en ‘inter-zijn’. Wat daarmee wordt bedoeld: mensen, dieren, planten, lucht en water, alles is met elkaar verbonden. Zonder elkaar kunnen we niet bestaan. De B van bijdragen hoort bij daarom bij de Sustainable-trend. Succesvolle merken verstaan de kunst van dit bijdragen. Bij hen draait het niet om het minimaliseren van schade, maar het maximaliseren van impact. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is dus heel duidelijk niet iets wat je een beetje doet omdat dat moet, maar een geïntegreerd, centraal onderdeel van je bedrijfsvoering. Het wordt gezien als een kans en kracht. Samenvattend: Corporate Social Beneficiality is the new Corporate Social Responsibility
 4. Serve
  De beleveniseconomie maakt plaats voor een betekeniseconomie. Het gaat niet langer om het vermaken, maar om het verrijken van mensen. Succesvolle merken verstaan dan ook de kunst van het betekenen. Ze zijn klantengeoriënteerd in plaats van kostengeoriënteerd. Ze geven onvoorwaardelijk aan en om consumenten. Ze denken niet ‘hoe kan ik wat verkopen?’ maar ‘hoe kan ik wat betekenen?’. Dit alles past bij het gegeven van altruïsme, niet voor niets de grootste deugd in het boeddhisme. De B die bij de Serve-trend hoort is de betekenen. Giving is the new taking.
 5. Sincere.
  We hebben onze buik vol van kunstmatigheid. Artificieel hooggehouden rentes, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers: de waarheid graag, en snel. Wie jokt, gaat verliezen. Zie de opkomst van authenticiteit en eerlijkheid. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant van bedrijven. De handeling die bij de Sincere-trend hoort is de B van bewijzen. Want bewijzen is het nieuwe beloven. En hierbij hoort het boeddhistische beginsel van de Werkelijkheid der Dingen. Wie de werkelijkheid (in)ziet is verlicht. Zo ééndimensionaal is het. Show is the new Tell!
 6. Soft
  Bedrijven ontdekken de kracht van kwetsbaarheid. Perfectie maakt merken onmenselijk, ongeloofwaardig en onaantrekkelijk. Tekortkomingen en tegenstellingen zijn niet langer zwakten, maar potentiële sterkten. De succesvolle bedrijven van straks hebben dan ook een trial & error cultuur in plaats van een belonen & straffen cultuur. De handeling die bij de Soft-trend hoort is de B van bekennen, en die past bij de boeddhistische wijsheid van vergankelijkheid; vooral het accepteren daarvan, want daar schuilt het ware geluk. Kortom: Soft is the new Strong.
 7. Slow
  De S van Slow is misschien wel de meest herkenbare maatschappelijke trend. Slow staat voor het juiste tempo. Kijk om je heen. Er is een groeiende hang naar vertraging. Sneller en nog sneller leidt enkel tot implosie en burn-out. Bedrijven moeten leren bezinnen. Dat is dan ook de handeling en boeddhistische deugd die hoort bij de Slow-trend. Bedrijven die kunnen bezinnen, weten het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit. Ze doen dingen zo goed in plaats van zo snel mogelijk, ze handelen zo mindful mogelijk. Slow is the new Fast.
 8. Safe
  Plakkies, Well Water: het zijn maar enkele voorbeelden van de doorbraak van de social entrepreneur. Zakelijk succes met maatschappelijke impact wordt het nieuwe ideaal. Social entrepreneurs gaan uitgroeien tot de nieuwe rolmodellen. Commercie en idealisme zijn dus niet langer conflicterend, maar complementair. Het maken van succesvolle product-markt-maatschappij combinaties wordt de kern van succesvol ondernemen. Bij de Safe-trend hoort de B van bevrijden en de Boeddhistische deugd van de Bodhisattva. Dat is iemand die zijn Verlichting uitstelt om anderen te bevrijden; een ultieme vorm van dienstbaarheid. Succesvolle merken verstaan dan ook de kunst van het bevrijden. Ze onderkennen het verschil tussen verdienen en verdiensten, en hebben zowel een constructieve positie in de maatschappij als een effectieve positie in de markt. Progress is the new profit.

 

8 trends, 8 stappen, 8 handelingen. In ons boek geven we ruim honderd concrete tips en tricks hoe je als bedrijf of organisatie van de huidige destructieve welvaarteconomie kunt doorgroeien naar een duurzame welzijnseconomie. Wanneer organisaties die praktische aanreikingen gedurende het CommerciEdele Pad omarmen, groeien ze vanzelf uit tot happy company’s. Ontwikkelen ze zich automatisch van genotgedreven naar geluksgedreven bedrijven. En wacht voor managers en marketeers persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Echt, zo eenvoudig is het.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen