De 20 nieuwe vormen van waarde in de betekeniseconomie Deel 2.

In een eerdere post heb ik omschreven hoe in navolging van Branding, Bonding, Buzzing en Building, in de betekeniseconomie Being opmars maakt als archetype waardecreatie. In deel 2 van deze tweeluik wil ik de bouwstenen van Being opsommen. Wat zijn nu precies die nieuwe vormen van waarde?

 Wie mij op Twitter volgt (@Karmakees) weet dat ik ondertussen een hele reeks ‘new currencies’ - nieuwe vormen van waarde uitwisseling - de revue heb laten passeren. In deze post zal ik alle verschillende waardevormen inventariseren en presenteren.

11) Mimicry is new currency

In de betekeniseconomie gaan we terug naar de natuur. We gaan inzien dat alléén de natuur perfect is. En dus gaan bedrijven de natuur hanteren als expliciete, exclusieve inspiratiebron. Biomimicry wordt mainstream. Systeemdenken wordt de norm. Waarom? Het heet niet voor niets een ecosystéém. In de natuur bestaan geen begin en geen einde. Slechts processen. Natuur is niet lineair maar circulair. Slechts processen. Ieder einde is een nieuw begin. Imiteren is het nieuwe manipuleren.

12) Diversity is new currency

Biologen weten het allang: ecosystemen worden sterker met grotere (bio)diversiteit. Bedrijven gaan hier naar handelen. In de betekeniseconomie worden de verschillen belangrijker dan de overeenkomsten. Niet ‘one size fits all’ maar ‘all sizes fit one’ is het motto. Bedrijven passen zich aan hun consumenten aan. Alleen zo kunnen ze écht betekenisvol zijn. Bedrijven die deze kunst het best verstaan zijn de winnaars. Diversiteit is de nieuwe homogeniteit.

13) Legacy is new currency

In de betekeniseconomie wordt Purpose – een maatschappelijk doel voorbij de obligate winstdoelstelling van bedrijven – de belangrijkste P in de marketingmix. Sterke merken zijn effectief in de markt omdat ze constructief in de maatschappij zijn. Het ‘lange termijn handelen’ dat duurzaamheid kenmerkt wordt daarbij vervangen voor ‘volgend termijn handelen’. Verantwoordelijkheid wordt het domein van  onsterfelijkheid. Van volgende generaties. Eeuwigheidswaarde is de nieuw waarde.

14) Mastery is new currency

Boeddhisme wordt wel eens omschreven als de weg van wijsheid. Volgens de boeddhistische leer is onwetendheid namelijk wat ons gevangen houdt in lijden. Alleen door het ontwikkelen van wijsheid kunnen we deze zelf gecreëerde gevangenis verlaten. Ook in het bedrijfsleven wordt wijsheid ontdekt als ‘van onschatbare waarde’. De sterke bedrijven van de toekomst zijn de bedrijven waarin de mensen zichzelf het best kennen. Waarde ontwikkeling wordt zelf ontwikkeling. Meesterschap is het nieuwe leiderschap.

15) Sensitivity is new currency

Bedrijven vertrouwen traditioneel op informatie. Beslissingen moeten vooraf worden  onderbouwd. Business is een rationeel domein. In de betekeniseconomie gaan emotie en intuïtie een hoofdrol opeisen. Onderbouwen wordt vervangen voor aanvoelen. Om écht betekenisvolle activiteiten te ontplooien moet je consumenten namelijk niet onderzoeken maar ontmoeten. Wensen laten zich niet vangen in geformaliseerde trajecten. Wensen laten zich ontdekken. Intuïtie is de nieuwe informatie.

16) Fluiditiy is new currency

De werkelijkheid is onbestendig. Er is niets dan veranderlijkheid en vergankelijkheid. Ook economisch. Bedrijven gaan naar dit inzicht handelen, en wisselen plannen en projecten in voor actie en aspiratie. Waarom? Projecten en plannen zetten de boel vast en zijn een uitingsvorm van een ‘narrow mind’. Aspiratie en actie houden de boel juist in beweging en zijn uitingsvorm van een ‘open mind’. Echte aandacht voor het enige moment waarop betekenis kan worden gecreëerd - het hier en nu - vraagt om een echte open mind. Naïviteit is een nieuwe kwaliteit.

17) Utility is new currency

In de betekeniseconomie staat niet het maximaliseren van de welvaart van bedrijven maar het maximaliseren van het welzijn van consumenten centraal. De kernvraag is niet langer ‘wat kan ik verkopen?’ maar  ‘hoe kan ik verrijken?’ De consument bepaalt wat betekenisvol is. Push wordt definitief vervangen voor pull. Waarde is de waardering van consument voor bedrijfsactiviteiten. De brand utilty wordt mainstream: gemerkte producten of diensten die concrete waarde toevoegen in/aan het leven van consumenten  - door concrete wensen te vervullen of concrete problemen op te lossen - en die daardoor als betekenisvol worden bestempeld. Toevoeging/relevantie de het nieuwe toestemming/permissie.

18) Community new currency

In een wereld waarin 2/3 van de mensheid op de één of andere wijze is aangesloten op social media, is er eigenlijk geen relevant verschil meer tussen offline en online. Virtueel en reëel zijn versmolten. In de betekeniseconomie gaan bedrijven de sociaal mediale spelregels dan ook gretig omarmen in hun dagelijkse businessrealiteit. Klanten worden vrienden. Communicatie wordt interactie. Contact wordt content. Sterke merken zijn netwerken met grote bindingskracht. De enige échte zin van een bedrijf is daarmee gemeenschapszin. Invloed is de nieuwe impact.

19) Constructivity new currency

We passeren een tipping point wat betreft MVO. De focus verschuift van beperken naar bijdragen. Van negatief naar positief. De V in MVO komt daarom in de betekeniseconomie te staan voor ‘Vruchtbaar’ in plaats van ‘Verantwoordelijk’. Iéder bedrijf kan áltijd vruchtbaar ondernemen en positieve impact bewerkstelligen. Iéder bedrijf kan maatschappelijk altijd iets betekenen. Iéder bedrijf kan maatschappelijk áltijd iets constructiefs doen. Iéder bedrijf kan de wereld áltijd een stukje mooier, beter, gelukkiger maken. Vruchtbaar is het nieuwe verantwoordelijk.

20) Immeasurability is new currency

Deze 20e en laatste waardevorm is eigenlijk de optelsom van de eerder genoemde waardevormen. Met de economische crisis nog vers in ons geheugen, is de glans van geld als enige en zaligmakende vorm van waarde bepaling er wel zo’n beetje af. En dus komen er nieuwe, andere vormen van waarde bepaling en waarde uitwisseling. Met de verdere verwording van de betekeniseconomie worden deze steeds breder geaccepteerd en gehanteerd. En zullen ze zelfs een onmisbare component worden in de uitdrukking van wat de waarde van iets is. Wat zo bijzonder is, is dat de waarde vormen stuk voor stuk even waardevol als waardeloos zijn. Concreet: iedereen zál de waarde (h)erkennen, maar niemand kán de waarde ervan in een getal of bedrag uitdrukken. Ze zijn niet meetbaar. Maar onmetelijk. Zoals alle écht waardevolle zaken in het leven onmetelijk zijn. Onmetelijk is het nieuwe meten.

 

 

Reacties   

 
#4 dankkees 27-03-2011 17:38
@jaap
dank voor je reactie! mijn interpretatie van de natuurlijke gang der zaken en de boeddhistische wijsheid van afhankelijk ontstaan is dat er louter circulaire processen bestaan. oorzaak = omstandigheid = oorzaak = omstandigheid. etc. etc. het laatste wart ik wil, is mijn interpretatie opdringen. ik wil deze louter delen. dus feel vooral free om het niet met me eens te zijn :-)
Citeer
 
 
#3 einde en beginjaap van rijswijk 25-03-2011 21:38
Mooi gezegd: "In de natuur bestaan geen begin en geen einde. Slechts processen. Natuur is niet lineair maar circulair. Slechts processen. Ieder einde is een nieuw begin." Echter, is de natuur niet lineair en circulair? Voorts schreef Stuyvelin in 1907: "Er is geen einde en geen begin, het enig zijnde is wisseling."
Citeer
 
 
#2 antwoordkees 17-03-2011 07:34
ik denk dat transparency zich gaat evolueren tot 'accessibility' . consumenten krijgen de sleutel en mogen met eigen ogen bekijken en beoordelen of het merk/bedrijf is wat het pretendeert. ik acht die 'uit eerste hand ervaring' essentieel
Citeer
 
 
#1 RE: De 20 nieuwe vormen van waarde in de betekeniseconom ie Deel 2.Michiel Pot 16-03-2011 22:40
Kees, hoe verhoudt zich transparency tot jouw new currency opsomming?
Citeer
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen