Het WaardigCreatie Proces

De Betekeniseconomie draait om het werken aan welzijn. Dit is een inclusief proces waarin persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijk welzijn – tegelijkertijd – worden bewerkstelligt, en waarin de bedrijfsvoering de verbindende factor vormt.

 

Business wordt traditioneel heel eenzijdig en beperkend bekeken; als iets dat louter in de markt plaatsvindt; als iets wat bedrijven doen, en als iets wat slechts draait om het genereren van geld. Business wordt traditioneel behandeld als een lineair traject tussen een ondernemer en een consument. Het business-traject begint bij de ondernemer (die een product of dienst produceert) en eindigt met een consument (die een product of dienst consumeert).

 

In de Betekeniseconomie komt deze eenzijdige benadering van business definitief te vervallen. Omdat er helemaal geen écht onderscheid is tussen de markt en de maatschappij of het bedrijfsleven en het echte leven, en omdat de termen producent en consument niets anders zijn dan amputerende benamingen voor échte mensen, wordt business in de Betekeniseconomie (h)erkend als de volledig geïntegreerde bezigheid, die het feitelijk gezien is. Business in de Betekeniseconomie draait daarom dan ook om het – tegelijkertijd - werken in en aan het persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke domein. Dit heeft ingrijpende gevolgen.

 

Betekenis-business draait om waardig-creatie; om het creëren van waardigheid. Waardigheid is waardige waarde; holistische of integrale waarde. Waarde waarmee – tegelijkertijd - zowel het persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk floreert; Worth. Een rijkere, dikkere interpretatie van waarde dan de oud-economisch-denken-interpretatie van waarde die louter om geld gaat; Value.

 

Het ouderwetse, lineaire business-traject maakt plaats voor een circulair business-proces. Dit proces begint bij een mens. Ik gebruik hier heel bewust het woord mens in plaats van ondernemer. De ondernemer is namelijk slechts een – gedeeltelijke - rol van een mens. Om betekenisvol te ondernemen, is het eerst en vooral noodzakelijk dat de mens zichzelf écht leert kennen. Betekenisvol ondernemen begint met de grote gewetensvragen: Wie ben ik? Wat drijft mij ten diepste? Wat geeft mijn leven zin en waarde? Wat is mijn plaats en rol in het grotere geheel? Betekenis-business is een manier om vorm te geven aan zelfrealisatie; het spelen van een rol van betekenis in het grotere geheel. Werken aan maatschappelijke betekenis, begint dus altijd aan de binnenkant van de binnenkant van bedrijven.

 

De 2e fase van het waardigcreatie-proces draait om de interne organisatie; om management. Betekenisvolle bedrijven hebben een specifieke cultuur; een cultuur die ‘van betekenis zijn’ faciliteert. De organisatie en productie hebben een sociaal en ecologisch constructief karakter. Er wordt met respect voor mens en milieu gewerkt. Er werken heel nadrukkelijk mensen in plaats van medewerkers. De organisatie is ingericht om de mensen maximaal te laten floreren. Mensen floreren niet in de – ouderwetse -  hiërarchische, rigide en formele organisatiestructuren; mensen floreren in een democratische, flexibele en informele organisatie. Mensen gedijen in vrijheid, en bij gratie van het - met passie en bezieling - kunnen werken aan een mobiliserend en motiverend doel dat groter is dan de traditionele, obligate bedrijfsdoelstellingen.

 

De 3e fase draait om het merk. Het merk is een essentieel onderdeel van een betekenisvolle bedrijfsvoering. Het merk is het kruispunt tussen de binnenwereld en de buitenwereld van het bedrijf. Het merk is het zichtbare baken voor het netwerk, bestaande uit de verschillende mensen die op verschillende manieren bij het bedrijf betrokken zijn. Zowel intern als extern. Het merk is de inspiratiebron van de beweging die het bedrijf maatschappelijk weet te bewerkstelligen. Het merk geeft duiding en richting. 

 

De 4e fase draait om betekenisvolle marketing. Betekenisvolle bedrijven gebruiken hun marketing – hun producten, communicatie & distributie - expliciet in dienst van het betekenisvolle doel – de purpose – van het bedrijf. Betekenismarketing heeft een expliciet maatschappelijk karakter; het staat – herkenbaar - in het teken van dat wat het bedrijf maatschappelijk wil betekenen.   

 

De laatste fase van het waardig-creatie-proces tenslotte draait om de maatschappij; over het maken van een tastbaar, positief maatschappelijk verschil; over het creëren van beklijvend maatschappelijke voorspoed en vooruitgang. Betekenisvolle bedrijven doen – middels hun totale bedrijfsvoering - dingen die er maatschappelijk toe doen.  Dat wat begon met één mens die zijn of haar plaats in het grotere geheel (h)erkende, en die daarom wilde werken vanuit het algemene belang (in plaats van louter zijn of haar eigenbelang), eindigt met maatschappelijk impact.

 

Hoe meer impact het bedrijf - maatschappelijk - weet te bewerkstelligen, hoe succesvoller het - zakelijk - zal zijn in de Betekeniseconomie.  Dat wat het bedrijf maatschappelijk heeft weten te bewerkstelligen, wordt namelijk letterlijk en figuurlijk gewaardeerd. Dat heeft ten eerste positieve gevolgen voor de effectiviteit van de marketingactiviteiten, ten tweede voor de bekendheid en betekenis van het merk, ten derde voor de voldoening van de mensen die bij het bedrijf werken en/of daarbij als stakeholder betrokken zijn, en tenslotte vervult het de mens die aan de basis van het bedrijf heeft gestaan. Kortom; wie welzijn voor anderen wil bewerkstelligen en daar zijn of haar bedrijf voor gebruikt, krijgt daar welzijn voor terug. Betekenis-business is wederkerig. Wie goed doet, goed ontmoet. Wie geluk geeft, krijgt geluk. Wie investeert in het geluk van anderen, krijgt daar geluk voor terug. Dit levert al met al een veel rijker, dikker winstprincipe dan de louter financiële winst dat het oud-economische-denken beheerst. Ik hanteer daar de term Triple W voor; een variatie op de bekende Triple P. In de Betekeniseconomie draait het om Personal, Financial & Societal Well-being.

 

Betekenis-business is een perpetuum mobile. Denk aan een lemniscaat. Op het moment dat de mens het door hem of haar gecreëerde zakelijke en maatschappelijke welzijn ervaart, vormt dit persoonlijke welzijn een natuurlijke, krachtige impuls om verder te betekenen, en de gecreëerde impact verder te evolueren. Geluk smaakt naar meer! En er kan zakelijk en maatschappelijk ook altijd meer worden bewerkstelligt. Dit omdat de maatschappelijke issues die de basis van de betekenisvolle bedrijfsvoering vormen, een oneindige uitdaging behelzen, en bedrijven dus eindeloos vooruitgang kunnen boeken.